top of page
  • Writer's pictureTG

Reklima AS - Nytt styresystem

TG Elektro & Automasjon AS har nylig fått en avtale for oppgradering og driftsstøtte av nytt klimastyringssystem for sirkulæranlegget til Reklima på Sem i Tønsberg.


Vi ser frem til å bidra med mange års erfaring fra kommersielle veksthus, offshore prosess og industri inn i denne bransjen.


Med utgangspunkt i forskning og utvikling rundt biogassanlegget til Den Magiske Fabrikken AS, tar Reklima konkrete og sirkulære løsninger ut i markedet.






18 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page